Każdy budynek musi być regularnie sprawdzany pod względem bezpieczeństwa. Dzięki takim inspekcjom można wykryć awarie, nieprawidłowości i przede wszystkim kontrolować jego stan na przestrzeni lat. Rezultatem każdego takiego sprawdzenia jest dokument znany jako orzeczenie techniczne. Jeśli chcesz wiedzieć, co dokładnie się w nim znajduje i co trzeba sprawdzić, aby je sporządzić, zapraszamy do lektury artykułu.

Sprawdzanie budynku

Chcąc upewnić się, że konstrukcja danego budynku jest właściwa, trzeba nawiązać współpracę ze specjalistą, który dobrze się na tym zna. Mowa tutaj o rzeczoznawcy budowlanym, którego wiedza w zakresie budownictwa i architektury pozwala mu na dokładne sprawdzenie danego budynku, wykrycie nieprawidłowości i przekazanie porad w tym zakresie. Po zakończonej inspekcji specjalista wydaje orzeczenie techniczne, które zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat danego budynku oraz wyniki jego inspekcji.

Kiedy potrzebne jest sprawdzenie budynku?

Ocena stanu technicznego danego budynku jest niezbędna w wielu różnych przypadkach. Po pierwsze wówczas, kiedy budynek jest przejmowany przez nowego właściciela, który chce znać jego cechy, wiedzieć, czy jest bezpieczny i znaleźć potencjalne usterki. Sprawdzenie budynku jest ważne również wtedy, kiedy pojawiają się rozbieżne opinie na temat jego przeznaczenia – rzeczoznawca rozstrzyga te spory. Kolejną sytuacją, w której niezbędna jest ocena stanu budynku, jest zauważenie zniszczeń takich jak pęknięcie czy odpadanie części konstrukcji i innych. Opinia rzeczoznawcy jest przydatna również wówczas, kiedy kupujesz dom i chcesz mieć pewność, że jest on w idealnym stanie do zamieszkania i że jego cena jest z jego stanem proporcjonalna.

Co zawiera orzeczenie techniczne?

Podczas inspekcji budynku rzeczoznawca nie tylko obserwuje, ale również sprawdza za pomocą pomiarów i obliczeń czy wszystko się w danej konstrukcji zgadza. Przydatne są wówczas dokumenty dotyczące budowy budynku i wymaganych parametrów oraz inne dokumenty, które pozwalają porównać dane z przeszłości z wynikiem pomiarów. Wszystkie te informacje są następnie nanoszone na dokument z orzeczeniem.

Jeśli chodzi o szczegółową zawartość tego dokumentu, na pewno muszą się tam znaleźć podstawowe informacje na temat budynku. Chodzi tutaj o adres, pod jakim się znajduje oraz o imię i nazwisko jego właściciela. Trzeba podać również powód sporządzania takiego dokumentu, czyli, na przykład, wykonanie remontu. Specjalista powinien również napisać, z czego korzystał w swojej pracy i o jakie materiały (np. prawne) się opierał oraz kto zlecił mu ten przegląd.

Następnie w orzeczeniu musi znaleźć się opis danego budynku, odzwierciedlający aktualny jego stan. Należy zawrzeć tutaj informacje o tym, do czego budynek służy, czyli czy jest miejscem zamieszkanym, czy też służy do jakiejś działalności. Oprócz tego należy napisać, ile ma pięter oraz w jaki sposób został zbudowany. Ważne są wszystkie szczegóły, czyli trzeba podać informacje zarówno na temat fundamentów, jak i ścian i dachu – należy opisać materiały, które wykorzystano do postawienia całego budynku.

Ocena budynku

W kolejnej części rzeczoznawca podaje wyniki swoich obserwacji i badań, skupiając się na poszczególnych elementach osobno. Ważne tu jest zauważenie materiałów, ich grubości i stabilności oraz usterek. Specjalista sprawdza poszczególne ściany, opisuje, z czego zostały zrobione i ocenia ich stan. Opisuje również fundamenty, elewacje, elementy okienne, podłogi, drzwi i wszystkim im stawia ocenę, zwracając uwagę na to, co jest w dobrym stanie, a co trzeba poprawić lub wymienić.

ekspertyza

Przykładowy element ekspertyzy. Źródło: switlicki.pl

Jak czytamy na stronie Switlicki.pl – w końcowej części orzeczenia pojawiają się wnioski z całego przeglądu – rzeczoznawca odnosi się do swoich obserwacji, nawiązując do przeznaczenia budynku. Czyli jeśli osoba zlecająca przegląd chce przeznaczyć budynek na konkretny cel, musi wiedzieć, co musi być zmienione. Specjalista to określa, wskazując wady i usterki, cechy szczególne oraz mocne strony budynku i stwierdza, czy po wykonaniu odpowiednich prac budynek będzie nadawał się do użytku. Takie sprawdzenie budynku jest dla każdego właściciela bardzo istotne, ponieważ pozwala uniknąć wielu awarii, które mogłyby pojawić się nawet krótko po odnowieniu budynków. Dzięki temu nie narażasz się na dodatkowe koszty i nie musisz martwić się kolejnymi remontami w najbliższym czasie.