Sprawne działanie systemu kanalizacyjnego to jedna z podstaw bezpiecznego funkcjonowania, dlatego że w przeciwnym razie dochodzi do niebezpiecznych awarii lub nawet wybić zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia mieszkańców okolicy. Dlatego też tak ważne jest regularne przeprowadzanie inspekcji kanałów sanitarnych. Jak się ją przeprowadza? Co można dzięki niej ustalić?

Jak wykonywana jest inspekcja kanałów sanitarnych?

Do przeprowadzenia inspekcji stosowane są kamery, sterowane przez operatora za pomocą pulpitu sterowniczego. Kamera jest opuszczana do kanału przez wyciągarkę zamontowaną z tyłu samochodu. Dzięki tej metodzie możliwe jest sprawdzenie praktycznie każdego odcinka kanalizacji. Inspekcję sanitarną wykonuje się najczęściej w przypadkach oddawania do użytku nowego odcinka kanalizacji, a także okresowo, np. raz do roku, w celu skontrolowania stanu technicznego. 

Co można sprawdzić podczas inspekcji kanałów sanitarnych?

Podczas kontroli możliwe jest m.in. oszacowanie stopnia zanieczyszczenia kanałów, co może pomóc w rozplanowaniu częstotliwości czyszczenia – może się okazać, że w danym przypadku będzie ono konieczne nieco częściej, niż zazwyczaj. Ponadto możliwa jest ocena przebiegu trasy, ocena odchyleń od jej prawidłowego przebiegu, kontrola stanu uszczelek, filtrowania wód gruntowych, czy też mierzenie długości kanału.

Nie mniej ważnym aspektem jest możliwość wykrywania mniejszych i większych awarii, obejmujących pęknięcia rur, zawalenia lub deformacje powstałe w systemie kanalizacyjnym, a także przerastanie kanałów korzeniami. 

Co zyskujemy dzięki regularnym kontrolom systemu kanalizacji?

Regularne przeprowadzanie inspekcji kanałów sanitarnych pomaga m.in. w rozplanowaniu prac konserwacyjnych na przestrzeni nadchodzących miesięcy, a także w zapobieganiu groźnym w skutkach awariom. Ponadto ważnym aspektem jest wydłużanie żywotności instalacji sanitarnej, co pozwala na zaoszczędzenie znacznych sum, jakie mogłyby w przeciwnym przypadku zostać przeznaczone na kosztowne prace remontowe, wiążące się m.in. z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym.

ceny inspekcji sanitarnej kanałów

Inspekcja TVC systemów kanalizacyjnych – co warto o niej wiedzieć?

Do jej przeprowadzenia wykorzystuje się tzw., samojezdną kamerę inspekcyjną, która z powodzeniem sprawdzi się w przypadku monitorowania stanu kanałów o średnicy nawet do 1000 mm. Dzięki wyposażeniu kamery w precyzyjny lokalizator, możliwe jest ustalenie dokładnego miejsca występowania potencjalnej usterki. Całość pomiarów zapisywana jest na dysku CD lub DVD, przy czym możliwy jest również pomiar spadku i głębokości. 

Najczęstsze awarie wykrywane podczas inspekcji

  • Wystające uszczelki – to o nie zaczepiają się inne zabrudzenia, co z czasem prowadzi do powstawania zatorów.
  • Śmieci, korzenie – nierzadkim zjawiskiem jest wrzucanie do kanalizacji odpadów, które absolutnie nie powinny się tam znajdować z uwagi na ryzyko zapchania. Nierzadko dochodzi również do pojawienia się korzeni wymagających szybkiego usunięcia.
  • Nieszczelność rur – skutkuje ona zarówno przedostawaniem się fekaliów do środowiska, podnosząc ryzyko skażenia lokalnych wód, jak i przedostawanie się wód gruntowych do kanalizacji, zwiększając ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni.
  • Nieprawidłowe spadki – są one niebezpieczne z uwagi na ryzyko gromadzenia się twardego osadu, który może być w tych miejscach trudny do zlikwidowania. 

Komu powierzyć inspekcję kanałów sanitarnych?

Na rynku istnieje wiele firm zajmujących się usługami związanymi z czyszczeniem, konserwacją i monitorowaniem stanu technicznego systemów sanitarnych. Jedną z nich jest Opolkan, do której mogą zgłosić się mieszkańcy Opola i okolic.