Kotły grzewcze na paliwa stałe są bardzo popularnym rozwiązaniem w całej Polsce już od wielu lat.

Jeszcze do niedawna najpopularniejszym paliwem opałowym stosowanym w tego typu kotłach był węgiel. Aktualnie wszelkie technologie wykorzystywane w instalacjach domowego ogrzewania podążają w kierunku ekologii i odnawialnych źródeł energii.

Jednym z bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów opałowych jest ekogroszek. Jest to materiał, który aktualnie jest bardzo często wykorzystywany w wielu domach w Polsce. Różnego rodzaju normy, które mają na celu ochronę środowiska przed szkodliwymi związkami emitowanymi do atmosfery podczas spalania węgla w tradycyjnej postaci, w dużej mierze przyczyniły się do wzrostu popularności ekogroszku i innych tego typu rozwiązań.

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek jest to paliwo stałe, które produkuje się z wysokokalorycznego węgla kamiennego o niskiej zdolności do spiekania, niskiej zawartości siarki, małej zawartości wody i substancji niepalnych. Dzięki zastosowaniu do produkcji ekogroszku węgla kamiennego o tak dokładnie określonych właściwościach, podczas jego spalania wytwarzane w tym procesie ilości tlenków siarki są zdecydowanie niższe niż w przypadku innych węgli, a po jego spaleniu pozostaje niewiele popiołu.

Węgiel podczas procesu produkcji, kruszony jest na niewielkie kawałki i przesiewany przez specjalne sita, dzięki czemu otrzymuje się ziarna o wielkości od 5 mm do 25 mm. Po rozkruszeniu i przesianiu materiał jest płukany w celu pozbycia się miału. Takiej wielkości ziarna pozwalają na stosowanie automatycznych podajników w kotłach na paliwa stałe. Dzięki temu obsługa tego typu kotłów jest zdecydowanie łatwiejsza, ponieważ napełnianie zasobnika może się odbywać raz w tygodniu i nie wymaga to większej uwagi.

Połączenie podajnika i nadmuchu zwiększającego temperaturę spalania, przyczynia się do znacznego zmniejszenia emisji:

  • tlenku węgla,
  • węglowodorów aromatycznych,
  • dioksyn,
  • furanów,
  • pyłów w spalinach,

co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Kotły na ekogroszek

Ekogroszek to bardzo opłacalne paliwo opałowe, które jednocześnie jest zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku niż węgiel w tradycyjnej postaci. Jednak, aby ekogroszek zapewniał odpowiednią wydajność podczas spalania, niezbędny jest do tego celu także specjalny kocioł. Nasuwa się więc pytanie, jaki kocioł na ekogroszek wybrać?

Kotły na ekogroszek, zwane także kotłami retortowymi, skonstruowane są w taki sposób, aby umożliwiały spalanie ekogroszku, a także innych paliw stałych takich jak miał węglowy czy granulaty z trocin (pellet). Na rynku istnieje wiele modeli kotłów różniących się od siebie mocą, sposobem podawania ekogroszku czy też rodzajami palnika, wymiennika i sposobem spalania paliwa. Najczęściej wybieranymi modelami są kotły z automatycznym podajnikiem, który znacząco ułatwia użytkowania kotła.

jak wybrać kocioł na ekogroszek

Jakie wymogi muszą spełniać kotły na ekogroszek?

Zgodnie z normami ustalonymi przez Unię Europejską kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania określone w 5 klasie energetycznej. Zakaz sprzedaży kotłów o klasie emisji niższej niż 5, zaczął obowiązywać w Polsce z dniem 1 lipca 2018 roku. Kotły klasy 5 różnią się konstrukcją od kotłów z niższych klas np. 4 czy 3.

Są one zdecydowanie masywniejsze i większe, głównie z tego powodu, że posiadają różnego rodzaju dodatkowe elementy służące poprawie wydajności kotła. Kotły tego typu emitują aż trzy razy mniej szkodliwych pyłów niż kotły należące do klasy 3. Kotły klasy 5 charakteryzują się także wysoką sprawnością, której minimalna granica wynosi 88%.

Oprócz unijnego ekoprojektu wymagania w sprawie kotłów określa także prawo krajowe, w formie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 1 sierpnia 2017 w sprawie kotłów na paliwo stałe. Rozporządzenie to określa dokładne wymagania dla wprowadzenia do obrotu i użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW. Przepisy te są w pełni zgodnie z europejską normą dotyczącą kotłów opalanych paliwami stałymi.

Ekogroszek to znacznie wydajniejsze i bardziej ekologiczne paliwo niż węgiel w tradycyjnej formie. Dodatkowo jest on dość tanim i powszechnie dostępnym materiałem opałowym. Pomimo że kotły 5 klasy nie należą do najtańszych, koszty ich zakupu szybko się zwrócą, a za sprawą wysokiej sprawności i wydajności, jaką one zapewnią.