Założenie monitoringu wizyjnego może skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo zarówno mienia, jak i osób.

W ustawie o ochronie danych osobowych z maja 2018 roku wprowadzono artykuł 5a, mówiący o zarządzaniu mieniem państwowym, które obejmuje również monitoring, jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa mienia. Natomiast ramy prawne monitoringu pracowników można znaleźć w artykule 222 oraz 223 Kodeksu pracy.

Przepisy te odnoszą się do rejestracji obrazu na terenie zakładu pracy oraz innych form monitorowania pracowników. Kamery są montowane w różnych miejscach, co ma służyć przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa.

Co to jest monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny jest systemem, za pomocą którego śledzi się zdarzenia rejestrowane przez kamery. W systemie może funkcjonować różna ich ilość. Tworzą go kamery i rejestratory, a obraz rejestrowany na nich jest przesyłany do centrum odbiorczego i śledzony przez osoby obserwujące.

Kolejnym elementem systemu jest klawiatura z dżojstikiem, służąca do manipulowania kamerą PTZ i umożliwiająca sterownie całym systemem CCTV. Monitoring wizyjny określany jest również jako telewizja dozorowa z tą różnicą, że obraz odbierają tylko i wyłącznie w centrum odbiorczym, a nie przez nieograniczoną liczbę odbiorców, co ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do przepisów RODO.

Kto może założyć monitoring?

Monitoring może założyć każda osoba, która czuje się zagrożona, ale tylko pod jednym warunkiem, że kamery obejmują tylko i wyłącznie obejście jej domu. W przeciwnym razie dochodzi do naruszenia prywatności innych osób. Zanim właściciel obiektu czy posesji założy kamery, musi sprawdzić, czy monitoring dotyczy tylko jego terenu, a nie na przykład sąsiadów.

Poza tym musi on mieć ważny powód założenia kamery w postaci jakiegokolwiek zagrożenia. Nie można uzasadnić konieczności założenia monitoringu obserwowaniem otoczenia, czy innych ludzi. Obowiązkiem osoby montującej kamery jest nie tylko zawieszenie tabliczki informującej o działającym monitoringu, ale również wiadomości o dysponencie tego obrazu.

W przypadku konieczności jego pozyskania ze względu na popełnione przestępstwo, policja wie, do kogo może się zwrócić o jego udostępnienie. Bezwzględnie należy pamiętać o tym, że wizerunek stanowi daną osobową i podlega ochronie prawnej.

Dlaczego warto zamontować monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny jest nowoczesnym rozwiązaniem, dzięki któremu obiekty stałe i ruchome są odpowiednio zabezpieczone. Kontrolowanie obrazów przez operatorów pozwala likwidować wszelkie zagrożenia, pojawiające się w obiektach i ich otoczeniu. Zaletą monitoringu wizyjnego jest fakt obserwacji danego obszaru przez całą dobę.

Rejestrowanie wszelkich zmian przez kamery pozwala na podejmowanie środków zaradczych w postaci powiadomienia na przykład policji lub innych uprawnionych do podejmowania tego typu działań osób. Poza tym nagrania dokonywane przez kamery mogą służyć jako dowód w postępowaniach karnych przeciwko przestępcom, bądź innych, gdzie pojawia się element sporu. Monitoring wizyjny stanowi doskonałą prewencję.

Jego obecność jest elementem odstraszającym potencjalnych przestępców. Należy tylko pamiętać o umieszczeniu w widocznym miejscu informacji o monitorowaniu terenu. Sama jej obecność wpływa na bezpieczeństwo terenu lub obiektu. Natomiast monitoring w zakładzie pracy pełni funkcję mobilizującą pracowników. Jednak należy pamiętać, że inwigilacja na każdym kroku osób zatrudnionych w zakładzie pracy nie wpłynie pozytywnie na budowanie relacji z kadrą kierowniczą.

Kolejną zaletą monitoringu wizyjnego jest obniżenie kosztów ochrony obiektów. Zamiast zatrudnienia kadry ochroniarskiej kamery spełnią w sposób daleko lepszy zadanie zapewnienia im bezpieczeństwa. Poza tym taka forma ochrony pozwala na uzyskanie lepszych warunków umowy ubezpieczeniowej i obniżenie jej kosztów. Zalety monitoringu wizyjnego przemawiają za decyzją o jego montażu, bowiem gwarantuje on poczucie bezpieczeństwa na co dzień.

monitoring wizyjny

Gdzie najlepiej sprawdzi się monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny ze względu na swoją funkcję ochroną i zabezpieczającą stosowany jest przede wszystkim w budynkach administracji publicznej, galeriach handlowych, środkach transportu publicznego, szkołach, przedsiębiorstwach z zaznaczeniem, że pracodawca nie może za pomocą kamer nadzorować efektów pracy swoich pracowników.

Powinien on poza tym pamiętać, że monitoring wizyjny nie może być stosowany wszędzie tam, gdzie naruszałby godność osób poddanych monitoringowi, czyli w pomieszczeniach socjalnych takich jak: szatnie, pomieszczenia sanitarne, palarnie, stołówki, a także wnętrza przeznaczone do użytkowania organizacjom związkowym.