Obecnie coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w różnego rodzaju systemy zwiększające bezpieczeństwo ich mienia oraz osób. Najczęściej wybieranym systemem bezpieczeństwa jest monitoring CCTV.

Pozwala on na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie różnego rodzaju nieruchomości, czy to domu jednorodzinnego, osiedla czy też dużej firmy. W każdym z tych miejsc monitoring ten odgrywa taka samą rolę, ma on zwiększać bezpieczeństwo na danym obszarze. Wraz z rozwojem technologii rozwinął się także system monitoringu CCTV, który aktualnie posiada bardzo duże możliwości, dzięki którym jest bardzo skutecznym systemem ochrony. Czym tak naprawdę jest monitoring CCTV, jaki sprzęt wchodzi w jego skład, jaką ma zasadę działania i gdzie najczęściej jest wykorzystywany?

Czym jest monitoring CCTV i z jakich elementów się składa?

Monitoring CCTV (z ang. closed circuit television), nazywany często telewizją przemysłową, dozorową lub użytkową, to system połączonych urządzeń, którego celem jest monitorowanie i rejestrowanie obrazu na danym obszarze chronionym. Obraz z tych kamer przesyłany jest do centrali, gdzie wykwalifikowany pracownik ochrony lub inna osoba obejmująca stanowisko operatora monitoringu, nadzoruje go i w razie konieczności podejmuje odpowiednie działania.

Do tych działań może należeć sprawdzenie poprawności wysyłanego sygnału alarmowego i przypadku jego potwierdzenia wezwanie odpowiednich służ np. zespołu interwencyjnego firmy ochroniarskiej, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy powiadomienie właściciela monitorowanej nieruchomości. Dzięki zastosowaniu monitoringu CCTV możliwe jest wykrywanie okoliczności, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a także sytuacji zagrażających mieniu człowieka. W skład podstawowego systemu monitoringu CCTV wchodzą:

  • Kamery
  • Rejestratory
  • Monitory
  • Urządzenia transmitujące obraz wideo
  • Zasilacze, obudowy, przewody, uchwyty i inne akcesoria

W zależności od poziomu zaawansowania systemu monitoringu CCTV w jego skład mogą wchodzić także lampy na podczerwień, czy różnego rodzaju czujniki wykrywające ruch, ciepło, dym, gaz i wiele innych. Do obecnie najczęściej stosowanych rodzajów monitoringu CCTV należą systemy oparte na technologii IP lub na technologii HD-CVI.

Monitoring CCTV – technologia IP

Monitoring CCTV oparty na technologii IP działa na podstawie protokołu internetowego połączonego z siecią bezprzewodową lub przewodową. Jest to rozwiązanie bardzo wygodnie i łatwe w montażu, ponieważ cały system można podłączyć do istniejącej już infrastruktury sieciowej. Warto jednak pamiętać, aby dana sieć miała odpowiednio dużą przepustowość po to, aby monitoring mógł działać w pełni sprawnie i aby nie dochodziło do różnego rodzaju zakłóceń i opóźnień spowodowanych przeciążeniem sieci.

Dzięki technologii IP podgląd z kamer monitoringu można sprawdzić z każdego miejsca na ziemi, przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego, jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu. Wadą tego typu rozwiązania jest niewątpliwie opóźnienie w przesyle sygnału wideo oraz zakłócenia sygnału spowodowane brakiem stabilności łącza i innymi czynnikami zewnętrznymi.

kamery cctv

Monitoring CCTV – technologia HD-CVI

System ten działa w oparciu o kabel koncentryczny, który łączy wszystkie elementy monitoringu i tworzy układ sieci nazywany gwiazdą. W tym układzie jednostka zarządzająca monitoringiem znajduje się w centrum sieci, dzięki czemu cały system działa zdecydowanie sprawniej i możliwe jest przesyłanie obrazu w bardzo wysokiej jakości.

Sporą zaletą tego rozwiązania jest możliwość przesyłania sygnału z kamer na bardzo dalekie odległości (nawet 500 m) przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu, niewielkich zakłóceniach oraz niskiej cenie całego systemu. Decydując się na tego typu system, można zredukować także opóźnienie sygnału do minimum.

Zastosowanie monitoringu CCTV

Monitoringu CCTV używa się w domach jednorodzinnych, osiedlach mieszkaniowych, firmach, magazynach, szkołach, sklepach, galeriach handlowych, parkingach samochodowych, różnego rodzaju instytucjach państwowych i wielu innych miejscach. Coraz popularniejszy staje się także monitoring miejski, który zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, szczególnie w dużych miastach w porach nocnych.

Operatorzy za jego pomocą na bieżąco kontrolują obszary monitorowane i w sytuacji zagrożenia mogą szybko reagować, zawiadamiając odpowiednie służby. Monitoring wizyjny jest powszechnie stosowany w wielu miejscach, dzięki czemu znacząco podniosło to poziom bezpieczeństwa, uchroniło mienie przed dewastacją oraz pozwoliło zidentyfikować sprawców wykroczeń i przestępstw.