Z przetwarzaniem różnego rodzaju informacji każdy spotyka się na co dzień, zarówno w życiu prywatnym, jak i w ramach działalności biznesowej. Ogrom różnego danych, często poufnych, wymaga zastosowania odpowiednich środków, które mają na celu zapewnić im ochronę.

Każde przedsiębiorstwo powinno dbać o bezpieczeństwo gromadzonych danych. Jedną z metod ich ochrony jest wdrożenie normy ISO 27001. Warto więc wiedzieć, na czym dokładnie ona polega i w jaki sposób może usprawnić pracę firmy.

ISO 27001 – czym jest?

Międzynarodowa norma ISO 27001 standaryzuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI. Określa ona szczegółowe wymagania dla ustanowienia, utrzymania, wdrożenia i nieustannego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach  i różnego rodzaju instytucjach. Zawiera ona szczegółowe wytyczne, które pozwalają oszacować i określić sposób postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa informacji.

Każda organizacja, która chce wdrożyć normę, musi przejść audyt, który potwierdzi, czy faktycznie stosuje ona procedury zgodne z nimi. Jeśli tak, to otrzymuje stosowny certyfikat. Osoba fizyczna może zgłosić się na szkolenie z bezpieczeństwa informacji, które uprawni ją do przeprowadzania audytów.

Na czym polega system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Jest to zbiór wytycznych, a także szereg działań i zasobów, które mają na celu zapewnić ochronę zasobów informacyjnych. Obowiązująca powszechnie norma ISO 27001 została opublikowana w 2005 roku. Zastąpiła ona normę BS 7799-2. W Polsce obowiązuje ona od 4 stycznia 2007 roku jako norma PN-ISO/IEC 27001:2007. Obecnie została zastąpiona przez ISO/IEC 27001:2022 z października 2022 roku.

O czym świadczy certyfikat ISO 27001?

Otrzymanie tego certyfikatu zapewnia, że organizacja spełnia wszelkie normy w zakresie bezpieczeństwa informacji i działa zgodnie z nimi. Otrzymanie certyfikatu musi być poprzedzone audytem przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Jeśli organizacja przejdzie go pozytywnie, to otrzymuje certyfikat obowiązujący przez trzy lata. W tym czasie audytorzy mogą weryfikować, czy nadal spełnia ona normy, a także czy nieustannie doskonali swoje działania w tym właśnie zakresie.

bezpieczeństwo danych

Norma ISO 27001 wyróżnia cztery obszary, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa informacji. Jest to przede wszystkim obszar zabezpieczeń:

  • organizacji,
  • osób,
  • technologicznych,
  • fizycznych.

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat ISO 27001?

Dla przedsiębiorców otrzymanie takiego certyfikatu ma ogromne znaczenie głównie pod kątem tego, że firma spełnia wszelkie wymogi związane z właściwą ochroną danych. Potwierdza on także, że zachowana jest prywatność oraz integralność danych. Pracownicy takiej firmy mają także większą świadomość i zdają sobie sprawę z konieczności stosowania niezbędnych zabezpieczeń.

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji podnosi także odporność organizacji na różnego rodzaju incydenty. Dzięki niemu spada ryzyko ich wystąpienia. To z kolei przekłada się na spełnienie wymagań prawnych oraz oczekiwań klientów, kontrahentów oraz partnerów biznesowych. Pozwala to zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku. 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o normie ISO 27001?

W przypadku normy ISO 27001 tak jak w całej strukturze procesów SZBI stosuje się dobrze znany model PDCA. Pozwala on na właściwe wdrożenie normy w organizacji. Pierwszym krokiem jest planowanie, czyli ustanowienie SZBI. Chodzi o to, aby organizacja wyznaczyła cele, procesy i procedury istotne dla zarządzania ryzykiem oraz doskonaleniem bezpieczeństwa informacji w taki sposób, aby działania były zgodne z normami. 

Kolejnym etapem jest wdrożenie SZBI. Krok ten polega na wprowadzeniu wcześniejszych ustaleń. Niezbędnym elementem każdego procesu jest także monitorowanie poprawnego funkcjonowania systemu. Niezbędny jest więc pomiar wydajności poszczególnych procesów i sprawdzanie, czy spełniają one swoje zadania.

Wdrożenie w firmie norm zgodnych z ISO 27001 zawsze przynosi korzyści dla funkcjonowania organizacji. Przede wszystkim wzmacnia wizerunek firmy wśród konkurencji, co może przyczynić się do zwiększenia zysków. Firma, w której obowiązuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji, jest postrzegana zdecydowanie bardziej profesjonalnie

Certyfikat ISO 27001 stwarza więc wiele nowych możliwości. Proces ubiegania się o jego otrzymanie jest długotrwały, ale z pewnością warto się na niego zdecydować.