Ełk jest największym i najludniejszym miastem w województwie warmińsko-mazurskim. Ponadto, przynależy do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która zapewnia preferencyjne warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, dzięki czemu skutecznie przyciąga przedsiębiorców. Inwestycje budowlane, infrastruktura kolejowa oraz drogowa wymagają prowadzenia ścisłej współpracy z doświadczonym geodetą. Mazury to piękna część Polski, bogata w jeziora i urozmaicony topograficznie teren, który jednocześnie może sprawiać trudności w trakcie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego. Na które firmy geodezyjne warto zwrócić uwagę?

Jak wybrać najlepsze usługi geodezyjne?

Szukając odpowiedniej firmy, warto zwrócić uwagę, czy oferowane usługi geodezyjne są jak najbardziej kompleksowe. W trakcie planowanej inwestycji budowlanej ważne jest, by geodeta nie tylko był w stanie wykonać odpowiednie pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, ale również sporządzić dokumentację, która może zostać przedłożona do odpowiedniego urzędu, w celach administracyjno-prawnych. Aby mieć pewność, że korzysta się z usług najlepszych specjalistów, dysponujących tego typu uprawnieniami, warto zainteresować się firmami, które posiadają doświadczenie we współpracy z odpowiednimi urzędami oraz sądami.

Poza spełnieniem prawno-administracyjnych kompetencji, dobra firma geodezyjna pracuje na sprzętach wysokiej jakości, obsługujących odbiorniki GNSS, szczególnie w oparciu o popularny system GPS, które są kompatybilne z prowadzonym projektowaniem wspomaganym komputerowo (CAD). Stosowanie najnowocześniejszej technologii zapewnia uzyskanie pomiarów z niezwykłą precyzją i dokładnością, niezależnie od rodzaju i rzeźby terenu, na którym pracują geodeci.

Pracownie geodezyjne w Ełku – które wybrać?

W budynku Urzędu Wojewódzkiego w Ełku zlokalizowanych jest kilka pracowni geodezyjnych, co świadczy o istnieniu dużej konkurencji na rynku. Wobec tego klient ma duże szanse na uzyskanie jak najlepszej, preferencyjnej ceny za pożądaną usługę. Pierwszą z firm godną rozpatrzenia jest Pracownia Geodezyjna Geotim. Jest prowadzona przez doświadczonego geodetę Marię Songin, która posiada uprawnienia, pozwalające na przeprowadzenie kompleksowej, geodezyjnej obsługi inwestycji.

Począwszy od wykonania planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji, firma nadzoruje każdy etap prowadzonych prac budowlanych. Sprawdza, czy budynek jest wznoszony zgodnie z wytyczonymi osiami konstrukcyjnymi, czy zostaje utrzymana pionowość konstrukcji, czy została prawidłowo zlokalizowana na wymierzonej działce. Praca dobrego geodety nie kończy się na odbiorze budowy, czyli przeprowadzeniu inwentaryzacji powykonawczej. Dokonuje również wszelkich niezbędnych aktualizacji w dokumentacji, w tym numeryczną mapę zasadniczą, która stanowi podstawę w prowadzeniu ewidencji terenów państwowych.

Firma Geotim zajmuje się również podziałem nieruchomości, rozgraniczeniem gruntów w celach prawnych, czyli pomaga przy dokonaniu wpisu albo jego modyfikacji w księgach wieczystych oraz przy sporządzaniu aktu notarialnego nieruchomości. Posiada również doświadczenie w przygotowaniu dokumentów, potrzebnych do zniesienia współwłasności bądź ustalenia własności działki lub nieruchomości, w trakcie prowadzonych sporów na drodze postępowania sądowego. Do tworzenia wszystkich pomiarów wykorzystuje najnowszy sprzęt, w oparciu o odbiorniki GNSS. Pracuje na trudnych terenach, zlokalizowanych w całym województwie warmińsko-mazurskim, a nawet podlaskim.

Konkurencyjną firmą jest Geotop S.C., na którą składa się działalność dwóch geodetów, Andrzeja Ratusznego i Roberta Kratyńskiego. Swoje usługi geodezyjne zapewniali kilku renomowanym producentom, m. in. Kauflandowi oraz Castoramie w Ełku. Poza klientami biznesowymi, pracowali również na zlecenie instytucji publicznych. Wykonali pomiary dla Stadionu Miejskiego w Ełku oraz pod budowę ronda czy dróg wraz z urządzeniami podziemnymi na jednym z miejskich osiedli. Działają na terenie całego powiatu ełckiego, zapewniając tak samo jak Geotim kompleksowe usługi geodezyjne.

Kolejni geodeci, których można znaleźć w ełckim Urzędzie Wojewódzkim, cechuje rodzinna działalność w postaci Pracowni „Geodezja i Kartografia”, prowadzonej przez Bogdana i Jacka Kontryma oraz Cezarego Litwina. Zapewniają identyczne usługi geodezyjne w Ełku jak konkurenci, wraz z możliwością wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wytyczenia sieci uzbrojenia terenu wraz z wpisem do ewidencji, przygotowaniem map w wersji numerycznej oraz analogowej.

Szeroki wybór pracowni geodezyjnych

W Ełku pracuje ponad trzydzieści firm, świadczących usługi geodezyjne i kartograficzne. Bez rozeznania charakterystyki wybranych geodetów, posiadanych uprawnień i dotychczasowego doświadczenia, dokonanie właściwego wyboru może być bardzo trudne. Warto zapoznać się z wybranymi ofertami, uwzględniając pomocne w wyszukiwaniu wytyczne.