Zarządzanie nieruchomościami to bardzo wymagające, skomplikowane i odpowiedzialne zajęcie.

O ile w przypadku niewielkiego budynku jedna doświadczona osoba może poradzić sobie ze wszystkimi obowiązkami, o tyle w przypadku dużego wielopiętrowego budynku lub całego osiedla jedna osoba nie da sobie rady.

W takiej sytuacji dużo wspólnot mieszkaniowych decyduje się na skorzystanie z usług zewnętrznych podmiotów specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, dzięki któremu można mieć pewność, że stanowisko zarządcy obejmie firma z odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz doświadczeniem w tej branży, co bezpośrednio przełoży się na lepsze funkcjonowanie całej wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomości.

Jakie działania może realizować firma obejmująca stanowisko zarządcy nieruchomości?

W celu zlecenia firmie zewnętrznej zarządzania daną wspólnotą mieszkaniową zarząd wspólnoty musi sporządzić odpowiednią umowę, której treść nie będzie ograniczać się jedynie do podstawowych informacji na temat zatrudnienia, ale będzie także szczegółowo określać wszystkie obowiązki przyszłego zarządcy. Obowiązki te muszą być oczywiście zgodnie z prawem i zapisane w jasny i szczegółowy sposób, tak aby później nie było wątpliwości co do pracy zarządcy.

Przede wszystkim zarządca reprezentuje całą wspólnotę mieszkaniową w sprawach związanych z zewnętrznymi instytucjami i firmami, ale także w sprawach między wspólnotą a właścicielem lokalu. Są to m.in.:

  • kontakty z administracją publiczną, usługodawcami, mediami,
  • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w sądzie i w innych sytuacjach, na mocy udzielonego mu przez wspólnotę pełnomocnictwa.

Firma zarządzająca nieruchomością odpowiada za zawieranie umów na dostawę mediów, organizowanie remontów i kontrolowanie ich przebiegu czy też utrzymanie czystości oraz bezpieczeństwa na drogach i chodnikach osiedlowych, oraz przyległych do nich terenów. W zimie oznacza to odśnieżanie, natomiast w lecie np. koszenie trawy na terenach zielonych znajdujących się na terenie nieruchomości.

Firma zarządzająca opowiada także za kontrolę stanu technicznego budynku m.in. dokonywanie przeglądów różnego rodzaju instalacji np. gazowych, elektrycznych, sprawdzanie działania kanalizacji, ogrzewania budynku czy też drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych. Zarządca musi także kontrolować regularnie stan części wspólnych nieruchomości takich jak drogi dojazdowe na terenie nieruchomości, windy czy różnego rodzaju urządzenia wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców.

Zarządca musi także przygotowywać niezbędne dokumenty oraz prowadzić dokumentację dotyczącą zarządzania budynkiem i wspólnotą mieszkaniową zarówno w kwestiach finansowych jak i technicznych. Firma zarządzająca nieruchomością może także przygotowywać projekty uchwał, które przedstawia na zwołanych zebraniach wspólnoty mieszkaniowej i w taki sposób przeprowadza głosowanie za ich odrzucaniem lub przyjęciem.

biuro nieruchomości Grudziądz

Jakie są korzyści z zażądania nieruchomością przez zewnętrzną firmę?

Zarządzanie nieruchomością jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Aby objąć takie stanowisko, trzeba posiadać sporą wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które jest niezbędne, aby zarządzać wspólnotą mieszkaniową w odpowiedni sposób. Zarządca odpowiada także za wszelkie pełnione przez niego obowiązki i podjęte decyzje. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego stanowiska specjalistom z biura zarządzania nieruchomościami z Grudziądza, którzy posiadają odpowiednie narzędzia, aby administrować nieruchomością w prawidłowy sposób.

Skorzystanie z usług tego typu firmy w niektórych przypadkach jest niezbędne, szczególnie gdy zarządcy potrzebuje bardzo duży budynek lub też całe osiedle mieszkaniowe. W takiej sytuacji jedna osoba wyznaczona przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie dałaby sobie rady z ilością obowiązków.

Dlatego coraz częściej to właśnie profesjonalne firmy zajmują się zarządzaniem nieruchomościami. Oferują one kompleksowe usługi w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniową, co jest bardzo dużym ułatwieniem dla mieszkańców, ponieważ wiedzą do kogo zwrócić się z wszelkimi problemami czy skargami. Wybierając firmę, która będzie zarządzała daną wspólnotą mieszkaniową, warto wybrać taką, która zapewnia obsługę, zarówno pod względem technicznym jak i finansowym.

Dzięki temu kontakt pomiędzy zarządcą a mieszkańcami będzie dużo łatwiejszy, a rozwiązanie problemów i podjęcie decyzji będzie przebiegało zdecydowanie sprawniej. Podejmując decyzję, kto ma zarządzać nieruchomością, warto zapoznać się z ofertą profesjonalnych firm świadczących takie usługi w dany regionie i skorzystać z ich oferty.